Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Ny rapport om källor till emissioner från annat än varor

För att förstå betydelsen av de kemikalier som sprids via varor är det angeläget att också kartlägga emissioner och spridningsvägar från andra källor. Det har nu gjorts i ChEmiTecs

För ett urval kemikalier har substansflödesanalyser genomförts med avsikt att få en samlad bild av spridningen till miljön av dessa ämnen.

Läs rapporten här Pdf, 1.4 MB.

Senast ändrad: 2013-07-08