Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 2:


Identifiering av problematiska kombinationer av kemikalier/varor/användningsområden

Basen i Chemitecs för specifika studier av emissionsprocesser av organiska susbtanser från varor är ett fåtal fallstudier. Som ett första steg i projekt 2 arbetades därför fram ett verktyg som på ett systematiskt sätt identifierar kombinationer av kemikalier, varor och användningsmönster. Detta arbete ledde därefter fram till ett antal varor med användningsmönster och ämnen med möjliga oönskade egenskaper nämligen bildäck, PVC-golv, textilier, elektronik och betong.

Fallstudierna är valda för att representera olika typer av emissionsprocesser och varuanvändning såväl inomhus som utomhus. Emission av organiska substanser från dessa varor kan både ske molekylärt och via partikulär spridning genom mekanisk nötning. Dessutom fångas mekanismer som gynnas av värme upp tillsammans med lakning av kemikalier till vatten. Fallstudieobjekten studeras nu vidare inom projekt 4, 5 och 7.

Ansvarig: Patrik Andersson, UmU

Senast ändrad: 2009-10-30