Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 3:


Kemisk stabilitet och toxikologiska aspekter

Projektet syftar till att utveckla en förbättrad metod för att identifiera stabila kemikalier och jämföra med tillgängliga data.

Projektet kommer att försöka ta hänsyn till alla möjliga reaktioner i matriserna luft, vatten, mark samt sediment. Detta kommer sedan att implementeras i den utvecklade metodiken som skall kunna förutsäga kemisk stabilitet i miljön, dvs prediktion av kemikaliernas persistens, såväl som passiv bioackumulation baserad på kemisk reaktivtet/stabilitet.

Modellen kommer att valideras med data på förekomst och halter av kemikalier i högre biota, vilken sammanställs från litteraturen eller bestäms analytiskt inom projektet. Utvalda kemikalier kommer att utvärderas med hänsyn taget till deras (eko)toxicitet.

Ansvarig: Åke Bergman, SU

Senast ändrad: 2009-10-30