Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 6:


Problemuppfattning

I projekt 6 undersöks hur olika avnämare och avnämargrupper uppfattar riskerna med kemikalieutsläpp från varor, bl a relaterat till de problematiska aspekter som tagits fram i projekt 1.

Dessa undersökningar kommer att analyseras med särskild betoning på  myndigheters behov att reagera och följa upp på problemuppfattningen, t ex utvecklandet av effektiva indikatorer.

Ansvarig: Misse Wester, KTH

Senast ändrad: 2009-10-30