Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 7:


Åtgärdsstrategier

Projekt 7 syftar till att ta fram kunskap om i vilken omfattning de begränsningsmetoder som används idag, såsom lagstiftning, informationskampanjer, “målstyrning" (goal setting) bidrar till en säker användning av varor och kemikalier.

I anslutning till delprogrammet för åtgärdsstrategier har en förstudie och en fallstudie om riskbedömning av kemikalier i byggvaror genomförts. Projekten har genomförts inom ramen för BASTA (byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen) och finansierats av externa medel. BASTA är en gemensam miniminivå för att fasa ut de mest hälso- och miljöfarliga varorna inom byggsektorn.

Projektet har tagit fram ett system för att hantera information kring risker vid användning av vissa farliga ämnen i byggprodukter. Produkter registrerade i den tillhörande databasen och information kring systemet hittas på www.bastaonline.se.

Ladda ner förstudien här Pdf, 226.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansvarig: Christina Rudén, KTH

Senast ändrad: 2011-01-17