Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 8:


Syntes och förverkligande

Ingress

Projekt 8 tar fram förutsättningar såsom samhälleliga och organisatoriska strukturer för implementering av de indikatorer som definieras i projekt 1, med nära kontakt och input från andra delar i forskningsprogrammet, och föreslår även hur dessa indikatorer kan upprätthållas/uppdateras/hanteras efter det att programmet avslutats.

Någon form av "vägkarta" (road map) kommer att tas fram som illustrerar de strategier och scenarier kopplade till kemikalier i varor som är nödvändiga för att hantera dessa med syfte att bidra till uppfyllelsen av miljömålet En Giftfri Miljö.

Ansvarig: Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Senast ändrad: 2011-01-17