Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Dokumentation från Chemitecs slutkonferens 2013


Måndag 9 september

Inledning Pdf, 761.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Mona Blomdin Persson, Kemikalieinspektionen

De tio tårna i Chemitecs fotavtryck. Lärdomar från forskningsprogrammet emissioner från varor - ChEmiTecs Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.Peter Haglund, Christina Rudén och Tomas Rydberg

Planetära gränser för kemiska föroreningar – möjligheter, svårigheter och ett bidrag från ChEmiTecs Pdf, 1.5 MB.
Sverker Molander, Chalmers

Är hälso- och miljörisker relaterade till hormonstörande ämnen underskattade? Länk till annan webbplats.
Åke Bergman, Stockholms universitet

Risker med kemikalier i konsumentprodukter Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Linda Molander, Stockholms universitet

Risker med prylar från ett konsumentperspektiv Pdf, 588.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Misse Wester, FOI

På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitution Pdf, 484.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec)

Gamla och nya bromerade flamskyddsmedel i svenska inomhusmiljöer Pdf, 906 kB, öppnas i nytt fönster.
Cynthia A. de Wit, Seth Newton, Leena Sahlström, Ulla Sellström, Stockholms universitet

Why substance/material control Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Johan Holmqvist, Sony Mobile


Tisdag 10 september

Chemitecs övergripande modelleringsansats Pdf, 424.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Varor: Ytor, material och kemikalieinnehåll
Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Sverker Molander, Johan Tivander, Kristin Fransson, Chalmers, Jenny Westerdahl, IVL Svenska Miljöinstitutet

Alternativa källor och spridningsvägar - Dimensionering av problemet med emissioner från varor Pdf, 585.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Jenny Westerdahl, Eva Brorström-Lundén, Katarina Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet

ChEmiTecs metodik för varuflöden Pdf, 625.9 kB, öppnas i nytt fönster.Louise Sörme, SCB

Utsläpp av ftalater och decaBDE till inomhusmiljö och dess påverkan på urban luftkvalitet – en kombinerad mät- och modellstudie Pdf, 569.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Anna Palm Cousins, Tomas Holmgren, Mikael Remberger, IVL Svenska Miljöinstitutet

Emissioner från varor - hur färdigt är pusslet? Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Peter Haglund, Umeå Universitet, Sverker Molander, Chalmers, Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp (RedMic) Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Patrik Andersson, Umeå universitet

A new research project on alternatives to PFCs in textiles funded by the Governmental Research Fund FORMAS Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Christina Jönsson, Swerea IVF

Mixture aSSessment of Endocrine disrupting compounds (EDCs) - Ett forskningsprojekt kring hormonstörande ämnen hos barn och katter Pdf, 393.4 kB, öppnas i nytt fönster.Anna Strid

Att hitta vad som helst i vad som helst. Non-target screening - Förutsättningslös analys Pdf, 931.5 kB, öppnas i nytt fönster. Peter Haglund, Umeå Universitet

 

 

Senast ändrad: 2013-10-03